Flow

Flyter i en tidlös rymd av solsken och skvalpande vågor. För första gången är rimmet inget hinder, de kommer med vinden. Andetagen sker i samma takt som hjärtslagen. Att vara. Nu.
 
Ps. Jag samlar mina slantar i en glasstrut.
 

 
Flow:
 
Floating in a weightless space of sunshine and waves hitting the shore. For the first time is rhyming not an obstacle, they keep coming with the wind. The breaths are in pace with the heartbeats. To be. Now.
 
Ps. I am collecting my coins in an ice cream cone.

Utøya

Idag är det ett år sedan och jag har inte glömt. Saknar fortfarande orden och hjärtat slår tysta, kalla slag. Påminn er själva med den här dokumentären:
 
http://www.tv4play.se/dokumentarer/dokumentarfilm?title=utoya_-_ett_ar_senare&videoid=2205765
 
"Hvis én mann kan vise så mye hat, bare tenk hvor mye kjærlighet vi kan vise sammen.”
 
 
22 juli, vi får aldrig glömma. 
 

 
Utøya:
 
It is one year ago today and I have not forgotten. I am still missing the words and my hearts beats silently and cold. Remind yourselves with this documentary:
 
http://www.tv4play.se/dokumentarer/dokumentarfilm?title=utoya_-_ett_ar_senare&videoid=2205765
 
"If a man can show so much hate, imagine how much love we can show together."
 
22 of July, we can never forget.
 
 
 

Hjärtat

Gav upp och gick och la mig, glömmer ständigt bort hur mycket en två timmars tupplur kan hjälpa. På kvällen har vi haft den allra finaste här på besök och när han ler blommar det i mitt hjärta. 
 
 
 
Nu ska jag packa väskan, imorgon beger jag mig ner till vackra Vejbystrand. Är åter på plats om två veckor, då förhoppningsvis mer samlad, hel i sömmarna och i sällskap av den andra delen av mitt hjärta.
 
Vi hörs om tillfälle ges, annars önskar jag er en fantastisk sommar. Puss
 

 
Sweetheart:
 
Gave up and took a two hour nap, I keep forgetting how much that helps. Later we had our sweetest over, my heart blossoms when he smiles.
 
Now I am about to pack my bag, I leave for beautiful Vejbystrand tomorrow morning. Will be back in two weeks, by then hopefully gathered, in one piece and in company of the other half of my heart.
 
Will write if the times is given, otherwise I wish you an amazing summer. Kiss

Borttappad

Rastlöst ovetande. Jag läser om nattbussar och talade katter, konstrasten blir slående. Som ett slag i magen.
     Kanske är det inte stillsamheten som rör om, kanske är det beroendet. Eller det allmänna vetskapen.
 
Vi hade ju precis fått en egen dörr, nu saknar jag nyckeln. Och jag vet inte ens var jag ska leta.
     Förhoppningsvis letar fyra ögon bättre än två och förhoppningsvis går elva dagar snabbare med havsluft i lungorna.
 
Haar, haar, haar, haar.
 

 
Lost:
 
Restlessly unknowing. I am reading about night buses and talking cats, the contrast is striking. Like a strike.
    Maybe it is not the peacefulness that is bothering, maybe it is the depending. Or the broad knowing.
 
We just got our own door, now I am missing the key. And I don't even know where to look.
    Hopefully searching is easier with four eyes instead of two and hopefully eleven days goes faster with sea air in the lungs.
 
 
Haar, haar, haar, haar.

Haar, haar, haar

 
 

Summer

 
 
 

Vattenmoln

 
Fyrisån en kall sommarkväll. Ibland kan man studera moln i åvattnet och ibland ter sig de precis som de på himlen.
 

    

 

Att ta ett nytt steg in i något gammalt kanske inte är så dumt alla gånger, speciellt inte när man har någon att gå armkrok med igenom åren.

 

Laddar om, vänder upp och ned (inte tillbaka) och ser de nya stigarna. Man ska aldrig tacka nej till ett nytt äventyr.

 


 

Water clouds:

 

Fyrisån a cold summer night. Sometimes you can observe clouds in the river water and sometimes they act just like the clouds in the sky.

 

To take a new step into something old might not always be that bad, especially not when you have someone to walk arm in arm with through the years.

 

Recharging, turning everything up side down (not back) and seeing the new paths. You should never say no to a new adventures.


Skyline

Skrålade "Sthlm Skyline" till Allsång och genom hela stan. Mötte upp Johanna utanför V-dala och spenderade kvällen på Taket.
 
 
Det är något speciellt med takserveringar, man ser saker på ett annat sätt. Och kvalitetstid med Johanna gör ju vilken kväll som helst bra. Puss.
 
 

Skyline:
 
Sang "Stockholm Skyline" to "Allsång på Skansen" and through town. Met up with Johanna outside of V-dala and spent the night at The Rough.
 
There is something special about sitting on rough tops, you see things in a different way. And some quality time with Johanna makes any evening a great one. Kiss.
 

Everybody hurts

 
Nyförälskad i Krunegård.
 
 

 
Everybody hurts:
 
Am falling in love with Krunegård once again.

Hemma börjar nästa dag

 

At home a new day starts.

The beauty of love as it was made to be

 

Love that will not betray you,
dismay or enslave you,
It will set you free
Be more like the man
you were made to be

 

At my heart you see,
The beauty of love 
as it was made to
Be
I'm in love with cities I've never been to and people I've never met

 
 
Med det senaste äventyret endast två månader bort kom abstinensen tidigare än beräknat. Jag har börjat att riva på naglarna igen.
 

 
I'm in love with cities I've never been to and people I've never met:
 
With the latest adventure only two months away, the abstinence kicked in earlier than estimated. I have started tearing my fingernails off again.
 
 

Mårran

"Och plötsligt började Mårran sjunga. Hon satte igång med sin glädjesång och vaggade fram och tillbaka med flaxande kjolar, hon stampade runt i sanden och visade på alla sätt hon kunde att hon var glad över att han kom.
     Mumintrollet tog ett steg framåt, han var ytterligt häpen. Det var ingen tvivel om saken, Mårran var glad över att se honom. Hon brydde sig inte om stormlyktan. Hon var glad därför att Mumintrollet hade kommit för att träffa henne."
 
Pappan och Havet - Tove Jansson
 
 

The Groke:

 

Suddenly the Groke started to sing. Her skirts fluttered as she swayed to and fro, stamping on the sand and doing her best to show him that she was pleased to see him.

     Moomintroll moved forwards in amazement. There was no doubt about it: the Groke was pleased to see him. She didn’t mind about the hurricane lamp. She was delighted that he had come to meet her."

 

Moominpappa at Sea - Tove Jansson

 

 

3 things to remember

1. In a typical lifetime we spend over six years dreaming.
2. A person laughs in average 15 times a day.
3. There is a city called Rome in every continent.

En sommarkväll

 
En sommarkväll på Sophias balkong. Rosévin, jordgubbar och utgång på Snerikes. Regndroppar på vinvarma huvud, svettiga kroppar som trycks mot varandra och jag hade glömt hur roligt det är att dansa. Skriksjunga,, hoppa, låtsas och leka.
    Lukten av hoppfull desperation. En gemensam förvirring och alla är vi en. Tillsammans med Håkan och sommarplågorna.
 

A summer night:
 
A summer night on Sophia's balcony. Rose wine, strawberries and a night out at Snerikes. Rain drops on wine warm heads, sweaty bodies pushed together and I had forgotten how fun it is to dance. Scream singing, jumping, pretending and playing.
     The smell of hopeful desperation. A shared confusion and we are one. Together with Håkan and the summer hits.
 
 

I got this feeling on the summer day when you were gone

 

Om regn

Tog en promenad i regnet, ibland är det lättare att tänka när sorgsamheten blir konkret. När den smattrar mot paraplyet.

     Lyssnade på invandring och identitetskriser, resonerade i någon annans resonemang. Köpte turisk peppar, behövde en smakexplosion. Om inte symbolisk så bokstavlig.

    Stannade för att fota regndroppar på rosorna, hittade smultron under busken. Ibland måste man stå stilla för att hitta det lilla.

     Övar på paussignaler och att köpa böcker. Det får ta tid. Och ibland får man sova bort en hel dag, om det känns bättre så.

 

 


 

About rain:

 

Went on a walk in the rain, sometimes it is easier to think when the sadness becomes concrete. When it is dripping on your umbrella.

     Was listening to immigration and identity crisis, I was reasoning in someones elses reasoning. Bought Turkish Pepper, needed a taste explosion. If not a symbolic one, a literal one.

    Stopped to take pictures of raindrops on a rose, found wild strawberries under the bush. Sometimes you need to stand still to see the beauty.

     I am practicing pause signals and to buy books. It is okay to take time. And sometimes it is okay to sleep all day, if it makes you feel better.

 

 

 


En parentes

Lever om nätterna, saknar energi för det mesta och hela huvudet känns trött. Planerar att ta tag i livet snart, orkar inte riktigt än. Tittar på meningslösa tv-serier och lyssnar på musik. Mycket Krunegård.
     Så ser det ut, nu vet ni. Puss
 
 
 

A bracket:
 
I am living at night, lacking energy for almost everything and my whole head just feels tired. Am planning to take charge of life soon, but still lack the energy. I am watching pointless tv shows and listening to music. Mostly Krunegård. 
     That is life right now, now you know. Kiss
  
 
 

Denna dag ett liv

Vissa dagar blir sådana där förträffligt fina dagar när man hoppar på en gul buss mot havet och luft som är lättare att andas.
 
 
En klippa, en bästa vän, solsken, vågslag, havsluft och allt gott som finns att äta. Denna dag ett liv.
 
 
"Titta på båten, titta på Äventyret, sa han. En båt om natten är någonting underbart. Det är så man ska börja ett nytt liv, med en brinnande stormlykta i masttoppen, kustlinjen försvinner i mörkret bakom en, hela världen sover. Att resa om natten är finare än någonting annat på jorden.
     Stormlyktan i Äventyrets masttopp syntes mycket tydligt, en ensam stjärna som gled förbi de sista öarna, och fortsatte stadigt utåt." - Tove Jansson
 

This day, a life:
 
 
Some days (it is someday, Roy) turn out to be one of those amazing days when you jump on a yellow bus towards the sea and air that is easier to breath.
 
A cliff, a best fried, sunshine, the sound of waves hitting the shore, sea air and everything good there is to eat. This day, a life.
 
"Look at the boat, look at The Adventure, he said. A boat by night is a wonderful sight. This is the way to start a new life, with a hurricane light shining at the top of the mast, and the coastline disappearing behind one as the whole world lies sleeping. Making a journey by night is more wonderful than anything in the world.
     The hurricane light in The Adventure's mast shined clear, a lonely star that passed the last islands, and kept moving outwards steadily." - Tove Jansson
 
 
 
 

Mänsklig värme, snälla kom närmre

Hamnade i tårar av Krunegårds nya. Ibland tror jag inte att känslor kan uttryckas utan en melodi i bakgrunden. (Och nu tror jag att vi är på samma nivå.)
 
 
Mänsklig värme - Markus Krunegård. De flesta låtar finns såklart här.
 
 
"Mänsklig värme, snälla kom närmre
Mänsklig värme, snälla kom närmre
37 grader Celsius är allting som behövs"
 

Human warmth, please come closer:
 
Started crying when listening to Krunegård's newest. Sometimes I do not think feelings can be expressed without a melody in the background. (And now I feel like we are on the same level.)
 
Mänsklig värme - Markus Krunegård. Most songs can of course be found here.
 
 

Moonrise Kingdom

Idag har jag sett det finaste på bio. Om kärlek, äventyr och att inte vara som alla andra. Så himla sevärd.
 
 
" - What do you want to be when you grow up?
  - I want to go on adventures, I think."
 

Moonrise Kingdom:
 
 
Today I saw the best movie. About love, adventures and not being like everyone else. So so so worth seing.
 
 
" - What do you want to be when you grow up?
  - I want to go on adventures, I think."
 

Dagens skratt, the typical svensken

 
 

The laughter of today:
 
People making fun of the Swedish culture and people, I am loving it.
 
 
 

Älsklingar

 
Bästisar som i bäst bäst bäst.
 
 

Sweethearts:
 
Package in the mail today. Besties as in best best best.

Listen to your heartbeat


Solskenet

 
Barfotaprommenad längs trottoaren, stanna och lukta på alla blommor. Solnedgång, sommar och finaste ungen.
 

 
The sunshine:
 
Barefooted walk along the sidewalk, stopping to smell every flower. Sunset, summer and the best kid.
 

RSS 2.0